Harry's picture

Veranderen is een contactsport.

WIJ is belangrijker dan WHY

Luisteren
Intrinsieke motivatie
'Wij is belangrijker dan why', die boektitel zag ik pas langskomen. Een titel die me intrigeert. Het boek gaat over ‘de prestatiedoorbraak van de NS’. Maar voorlopig blijf ik even bij de titel steken. Zou het waar zijn? Is de ‘wij’ belangrijker dan het ‘waarom’? Is samenwerken belangrijker dan de betekenis van dat werk?

Why

Zolang ik me kan herinneren is er altijd die ‘waarom-vraag’ bij mij. Al als kleine jongen kwam ik moeilijk in beweging voor iets waarvan ik de betekenis niet inzag. Lang heeft de betekenisvraag me ook ‘gepijnigd’. Niet altijd zie ik de zin van wat ik doe, of van wat er om mij heen gebeurt. Daar heb ik last van. Maar die vraag heeft me ook gebracht waar ik nu ben. In een leven waarin ik regelmatig het gevoel heb dat het voor anderen toevoegt wat ik doe. De ‘Why-circle’ (de Golden Circle) van Simon Sinek, maar ook ‘De Bedoeling’ van Wouter Hart: het zijn concepten die er bij mij lekker in gaan. En dan opeens die vraag als titel van een boek …

 

Wij

Wij zijn trainers en coaches. Mensen die onze trainingencyclus doorlopen, gaan echt beter luisteren, maken meer contact en leren raak spreken. Maar toch. Te vaak komen ze terug in een werkomgeving die het contact belemmert. Da’s frustrerend, als je wel ‘het licht hebt gezien’, maar terug in het werk ontdekt dat er toch moeilijk chocola van te maken is …

 

Cultuur van contact

Daarom buigen wij ons over de vraag waar we de komende jaren aan gaan werken. Tussenresultaat? Wij willen in bedrijven werken aan een ‘cultuur van contact’. Cultuur betekent dan: alles in de werkomgeving wat het contact belemmert en/of stimuleert. Contact is bij ons: horen, aanvoelen en begrijpen.

 

En-en

Maar wat is nu belangrijker: ‘wij’ of ‘why’? Ik weet het niet. In ieder geval kan de titel van het boek je wel uitnodigen om nog eens goed te bedenken voor wie en met wie jij wilt werken.

Harry's picture

Over de auteur Harry

Harry is inspirator, trainer en coach. Onder de indruk van wat luisteren met mensen doet schrijft hij de bestseller 'Harthorend, luisteren voor professionals'. Hij werkt bij vanbinnenuit aan het vergroten van het luisterend vermogen van de mensen, teams en organisaties.

Reacties

Mooie vragen Harry,

Mooie vragen Harry, herkenbaar ook. Ik zou er geloof ik geen wedstrijd van willen maken. Voor mij persoonlijk hangen ze sterk samen: zonder wij geen why en andersom. M.a.w. voor mij geeft het wij vaak betekenis, en andersom zijn dingen die mij betekenis geven vaak dingen die ik in het wij wil doen of zijn.

Harry's picture

Helemaal met je eens Gerdien!

Helemaal met je eens Gerdien! Het helpt mij wel opnieuw stil te staan met wie en voor wie ik werk.

Misschien hoort WIJ wel meer

Misschien hoort WIJ wel meer bij HOW: Op welke manier ga je werken aan die WHY?
Dat zal vrijwel altijd SAMEN zijn, hoewel dat bij een zeer getalenteerde marathonloper misschien nog iets anders zal zijn dan bij Jos Verstapoen.. Maar er is altijd samenwerking nodig, en (geschreven en ongeschreven) afspraken over de manier waarop we dat doen, toch? Als je terugkomt van een training zouden de anderen nieuwsgierig en leergierig moeten reageren..

Harry's picture

Hoi Pierre - je hebt helemaal

Hoi Pierre - je hebt helemaal gelijk. Wat zou het mooi zijn als anderen nieuwsgierig en leergierig reageren als je terugkomt van een training. Heel vaak blijkt de werkomgeving nog niet echt een leeromgeving. Maar daar is wat aan te doen. Wij noemen dat 'werken aan een cultuur van contact'. Dat wat stimuleert in de werkomgeving ondersteunen en dat wat belemmert blootleggen en kijken of je er wat mee kunt. Mooie dag!

Harry's picture

Ha die Lars... Ik zie het

Ha die Lars... Ik zie het boek nog zo voor me. Een van de studieboeken in Enschede: 'Psychologische aspecten van organisaties'. Met een plaatje van twee draden (structuur en cultuur) die met elkaar verweven zijn. Het is een van de ruim honderd boeken die ik onlangs in een vlaag van opruimwoede in de kliko heb gegooid. Maar het is waar - als we gaan werken aan een cultuur van contact, dan kunnen we er niet om heen ook te kijken naar de belemmerende en helpende werking van structuren op contact!

Vanuit de bedrijfskunde

Vanuit de bedrijfskunde bekeken, hebben de organisatiestructuur en organisatiecultuur invloed op elkaar te maken. Cultuur zijn gedeelde normen en waarden (effe kort...) en met wie je mag/moet delen ligt in belangrijke mate vast in de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (de structuur van de tent).

Daarmee beïnvloed de structuur voor een deel de cultuur en zo zie ik dus contacten worstelen met de spelregels vanuit de organisatorische afspraken. Gelukkig zie ik vele betekenisvolle ontmoetingen, binnen of buiten die structuren. Het inzicht dat de cultuur en structuur verbondenheid met elkaar hebben wordt minder vaak meegewogen.

Reageren op dit artikel?

Leef en werk vanuit je hart.
Dat maakt de wereld nog mooier!
Nieuwsgierig? Neem contact op!

vanbinnenuit

Amsterdamseweg 44-46

6712 GJ Ede

 

ir. Harry van de Pol

06-512 172 30

harry@vanbinnenuit.nl