Harry's picture

Wederzijds aantrekkelijk zijn, werken vanuit passie en je werkrelaties gebruiken om samen te verbeteren en te vernieuwen.

Betekenisvolle werkrelaties

Intrinsieke motivatie
Verbinding
In zijn column in de NRC komt Ben Tiggelaar met ‘het nieuwe normaal'-verlanglijstje. Vier veranderingen die je graag wilt vasthouden. Eén van die vier is de aandacht voor onderlinge relaties. Want wie de sterkste relaties onderhoudt overleeft elke crisis, stelt Rosabeth Moss Kanter (hoogleraar aan Harvard Business School). Sterke relaties maken dat je kennis deelt, meer sámen plannen maakt en elkaar het voordeel van de twijfel gunt als je aan het experimenteren gaat. Hoe zit het met jouw (werk)relaties?

Kapitale misser

Volgens velen zijn er drie soorten middelen om gezamenlijke doelen te bereiken: materiële, financiële en menselijke. Deze mensen leggen je uit dat je er goed aan doet om de balans tussen ‘productie’ en ‘productiemiddel’ in de gaten te houden. Niet zoveel mikken op de ‘gouden eieren’ (productie) dat je ‘de gans’ (productiemiddel) verwaarloost. Want de gerichtheid op gouden eieren is absoluut niet geschikt om het beste bij iemand naar boven te halen. Maar wat dan wel? Relaties! In relaties vind je het ‘sociale kapitaal’ van een organisatie of samenleving.

 

Sociaal kapitaal

Kijk je als organisatie alleen naar de individuele bijdragen van medewerkers, dan laat je een enorm terrein braakliggen: dat van de onderlinge relaties. Relaties met collega’s, klanten, partners, medewerkers en andere belanghebbenden. Kortom: het sociaal kapitaal. Dat kent een structurele dimensie: wie kun je bereiken en via welke weg? Maar zeker net zo belangrijk is de relationele dimensie: de kwaliteit van die relaties. Want die gaat over óf en hoe góéd je met elkaar samenwerkt. Tot slot is er nog de cognitieve dimensie: op welke manier gaan mensen verbindingen aan en welke beelden en opvattingen spelen daarbij een rol? Verspilling van sociaal kapitaal kost organisaties miljoenen. En ze hebben dat niet eens in de gaten.

 

Wederzijdse aantrekkelijkheid

Joseph Kessels, die mijn niet-afgemaakte promotieonderzoek begeleidde, had het veel over ‘het voor elkaar aantrekkelijk zijn’. Weten wat je wilt en welke hulp je daarbij nodig hebt. Anderen uitnodigen, uitdagen en/of verleiden om je tegemoet te komen. Maar ook: de ander zien en hem of haar graag verder helpen. In zijn ogen is dat een goed begrepen eigenbelang. Samen werken aan een (relationele) omgeving die verleidt om productief te zijn.

 

Momenteel ontwikkelen we een instrument dat de onderlinge relaties in organisaties blootlegt. Zowel de hoeveelheid en de patronen als de kwaliteit van die relaties. We zoeken nog bedrijven waar we kunnen testen. Zie jij de zin daarvan in en heb je er zin in? Nodig ons uit!

Harry's picture

Over de auteur Harry

Harry is inspirator, trainer en coach. Onder de indruk van wat luisteren met mensen doet schrijft hij de bestseller 'Harthorend, luisteren voor professionals'. Hij werkt bij vanbinnenuit aan het vergroten van het luisterend vermogen van de mensen, teams en organisaties.

Reacties

ben het boek aan het lezen en

ben het boek aan het lezen en ga binnenkort starten als teamleider
zou graag eens verkennen bij jullie en bij mijn team of we mee kunnen doen aan het onderzoek over wederzijdse aantrekkelijkheid
ik hoor graag van je

Beste Harry,

Beste Harry,

Wat een mooie insteek, de relatie als bron van ontwikkelen. Dit lijkt me ook voor ons organisatie interessant. Wij zijn een coöperatie van zorgboerderijen en staan sinds kort open voor andere kleinschalige zorgondernemers. We hebben meer dan 150 leden in vier provincies. Vanuit ons kantoor in Wageningen ondersteunen we met zo'n 20 medewerkers onze leden. Het lijkt me interessant om de kwaliteit van de relaties tussen de verschillendsoortige leden te onderzoeken en te bezien waar deze versterkt kunnen worden. Ze kennen elkaar nu soms nauwelijks en hebben wel beelden over elkaar. Als deze zorgboerderijen en andere zorgondernemers voor jullie onderzoek ook interessant kunnen zijn, dan praat ik hier, samen met onze directeur, graag een keer met jullie over. Is er wellicht al een onderzoeksvoorstel/-opzet dat ik alvast met haar en het managementteam kan delen? Dan krijgen ze alvast een indruk van de mogelijke investering en mogelijke opbrengsten. Ik hoor grag je reactie. Hartelijke groet, Els van Dam, Coöperatie Boer en Zorg en daarnaast De Blauwe Uil-coaching (zo ontvang ik je nieuwsbrief).

Harry's picture

Klinkt interessant, Els.

Klinkt interessant, Els. Laten we bellen. Op welk nummer ben je bereikbaar?

Reageren op dit artikel?

Leef en werk vanuit je hart.
Dat maakt de wereld nog mooier!
Nieuwsgierig? Neem contact op!

vanbinnenuit

Amsterdamseweg 44-46

6712 GJ Ede

 

ir. Harry van de Pol

06-512 172 30

harry@vanbinnenuit.nl