Je groeit als team als je werkt aan verbinding.

De kracht van verbinding

Bouwen aan een gezond team. Dat is werken aan veiligheid en vertrouwen. Want dat zijn de pijlers onder echte verbinding. Vrijheid is het logische gevolg van die verbinding.

Werken aan de vier V's

Werken aan verbinding begint dus met zorgen dat het veilig is. Dan kan het vertrouwen groeien dat nodig is om verbinding te ervaren. Vanuit gezonde verbindingen ontstaat vrijheid. De ruimte om te creëren. Hoe gezonder de onderlinge verbindingen, hoe beter je team functioneert.

Om je een concreter beeld te geven van de bouwstenen:

VERBINDING
Balans in geven & ontvangen
Wederzijdse afhankelijkheid
Onderling begrip
Samen delen
Jezelf kunnen zijn (echtheid)
Gezamenlijke veranwoordelijkheid

BESEF:
De ander is er voor mij
en ik ben er voor de ander.

VERTROUWEN
Openheid & eerlijkheid
Oog hebben voor de details
Beloften nakomen
Trouw durven zijn
Aanspreekbaar zijn opgedrag
Vergevingsgezind blijven

BESEF:
De ander kan er voor mij zijn
en ik kan er voor de ander zijn

VRIJHEID
Ruimte creëren, ervaren, krijgen, innemen
Recht doen aan de waarheid
Ontplooiing & creativiteit
Dynamiek
Vrij om goed te doen
Vrij om stappen te zetten (moed)
Eigenaarschap verwerven
Je verantwoordelijk weten

BESEF:
Ik mag er zijn en de ander zal er zijn.

VEILIGHEID
Duidelijk & transparant
Feiten helder zichtbaar
Complimenten geven
Oprechte aandacht voor de ander
Geborgenheid
Geen ruimte voor een cynisch klimaat
Respectvol omgaan met elkaar
Intenties met elkaar delen

BESEF:
De ander wil er voor mij zijn
en ik wil er voor de ander zijn.

 

Er bestaat een internet-based 4V-scan. Deze geeft een haarscherp beeld van hoe je team, afdeling of organisatie 'scoort' op Veiligheid, Vertrouwen, Verbinding en Vrijheid. Zodat je helder krijgt waar je met elkaar aan werken kunt.

De kracht van verbinding

Internet-based
vier V-scan

 

Messcherpe meting van de vier V's?

 

Neem contact op!

 

Bram Beute

 

Coach in verbinding bij Vivento en vast maatje in team-trajecten.

Verbeter de team-communicatie!

 

Doe mee aan de Openingstraining Harthorend.

 

Harry van de Pol

 

Werken aan de teamcommunicatie 
is werken aan verbinding!