Volop in contact

met de ander en jezelf

spreken.

Spreken met impact

Op een gegeven moment is het niet meer genoeg om alleen te luisteren. De ander wil je ook horen. En als je goed hebt geluisterd, dan ben je daar ook klaar voor. Klaar om vanuit het contact dat is ontstaan zo te spreken dat je de ander helpt. Spreek echte woorden!

Echte woorden spreken

Wanneer zijn jouw woorden echt?

  • Stil
    Een tijdje niets zeggen kan veel zeggen. Laat het verhaal van de ander op je inwerken. Maar zorg ervoor dat je hem of haar in die stilte niet alleen laat. Blijf met je aandacht bij de ander: alert en open. Reageer niet te snel. Je spreekt vanuit stilte als jij het niet nodig hebt te zeggen wat je zegt. Maar dat toch zegt omdat die ander dat goed gebruiken kan.
  • Waar
    Eerlijk zijn over wat je hoort, ziet en ervaart geeft vertrouwen. Maar soms is er moed voor nodig om de waarheid te spreken. Als je wat je waar neemt in genade teruggeeft, kan de ander het ontvangen. Ze proeven je goede bedoeling om er voor de ander te zijn.
  • Kloppend
    Je woorden kloppen als ze 'van harte' zijn. Als je in het luisteren naar (het verhaal van) de ander geraakt bent. En vanuit die geraaktheid spreekt. Niet met geleende of van te voren bedachte woorden. Maar met woorden die in het contact geboren zijn. Vers van de pers. Rechtstreeks kloppend. Omdat je van hart tot hart contact hebt.

Overweeg je woorden dus zorgvuldig. Vraag jezelf af van waaruit je ze spreekt, of ze voor de ander wat toevoegen, of het voor de ander nodig is ze nú te zeggen, waar je in je spreken op uit bent en welke woorden je het beste kunt gebruiken? Het gaat er namelijk om dat je dicht bij waar de ander nu is spreekt. En tegelijkertijd vanuit wat van binnen bij jou op dit moment in het gesprek aanwezig is.

 

Spreken met impact

Gastcollege's

 

De essentie van luisteren en spreken ervaren.

Managementboek Magazine

Enthousiast over het Basisboek

 

NHL, Stenden, CHE, HAN, Groningen, Zuyd, Avans, Fontys, HvA, GH, Saxion, Win-desheim, HU, Zee-land, Leiden, Rotter-dam, INHOLLAND, Haage Hogeschool.

 

De ... luisteraar

 

Young Professionals en ervaren werkers luisteren samen.