Er zo voor de ander zijn dat je hem of haar helpt.

Basisboek luisteren & spreken

Veel professionals willen anderen helpen in hun ontwikkeling. Dat blijkt lastig. Wat bepaalt het effect van gesprekken? Hoe maak je echt contact? Hoe gebruik je de relatie als werkplaats? Wat betekent dat voor hoe je luistert en wat je zegt?
Het 'Basisboek luisteren & spreken' geeft heldere antwoorden. Gebaseerd op praktische ervaring en wetenschappelijk onderzoek naar wat helpt in gesprekken.
Met veel herkenbare voorbeelden en oefeningen. 
 

Relatie als werkplaats

In dit boek benadrukt Harry van de Pol dat jij als helper helemaal mee doet. In het besef dat er in het gesprek veel meer is dan je hoort. Hoe maak je contact met wat er bij jou en de ander van binnen gebeurt? En hoe benut je samen dat contact? Leer je relatie met de ander die je wilt helpen zien als een werkplaats. Een plek waar de ander kan doormaken en oefenen wat goed is voor zijn ontwikkeling.
 
Het 'Basisboek luisteren & spreken' is een bijzonder goed leesbaar studieboek met meer dan gemiddelde aandacht voor luisteren.

 

Basisboek 'luisteren & spreken'

Gastcollege's

 

De essentie van luisteren en spreken ervaren.

Managementboek Magazine

Enthousiast over het Basisboek

 

NHL, Stenden, CHE, HAN, Groningen, Zuyd, Avans, Fontys, HvA, GH, Saxion, Win-desheim, HU, Zee-land, Leiden, Rotter-dam, INHOLLAND, Haage Hogeschool.

 

De ... luisteraar

 

Young Professionals en ervaren werkers luisteren samen.